ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο μεταπτυχιακό προγράμματα «Εφαρμοσμένη Μηχανική»

Σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ: «Εφαρμοσμένη Μηχανική», για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, παρατείνεται έως και τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου  2024.