ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συγχώνευση μαθημάτων Κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, έχει γίνει συγχώνευση του μαθήματος “Χημεία Στερεάς Κατάστασης” (ως Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικού της Ροής “Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά”), με το Υποχρεωτικό μάθημα “Επιστήμη Υλικών” (μέσω μείωσης των αλληλεπικαλύψεων).

Επίσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, συγχωνεύεται το μάθημα “Συνεχείς Ομάδες” με το μάθημα “Θεωρία Ομάδων στη Φυσική”

Τα μαθήματα “Χημεία Στερεάς Κατάστασης” και “Συνεχείς Ομάδες” εξετάστηκαν κατά την Κανονική και κατά την Επαναληπτική Εξεταστική του 2013-14. Όσοι σπουδαστές έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά τα μαθήματα, τα κατοχυρώνουν ως μαθήματα των αντίστοιχων Ροών

Όσοι σπουδαστές είχαν επιλέξει τα ανωτέρω δύο μαθήματα, αλλά δεν εξετάστηκαν επιτυχώς, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν για τελευταία φορά, κατά την Κανονική Εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου του 2014-15 .

Με βάση τις ανωτέρω μεταβολές, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 και μετά, το μάθημα “Θεωρία Ομάδων στη Φυσική” παραμένει ως το Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό μάθημα του 6ου εξαμήνου, ενιαίο και για τις δύο Ροές (“Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική”, και “Προηγμένα Τεχνολογικά Υλικά”).