ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για Ασυμπτωτική Ανάλυση

Οι φοιτητές που είχαν δηλώσει  στο χειμερινό εξάμηνο  το μάθημα Ασυμπτωτική Ανάλυση ( 9ου εξαμήνου) μπορούν πλέον να εγγραφούν στο μάθημα αυτό στο HELIOS, ώστε να λαμβάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις.

Ο διδάσκων Α. Δούμας