ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προετοιμασία για τις Φοιτητικές Εκλογές της 22ης Μαΐου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι εν όψει της διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών της 22ης Μαΐου 2024 πρόκειται να δοθεί από τη Γραμματεία της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. σε εκπρόσωπο του Συλλόγου Φοιτητών της Σχολής κατάλογος που θα περιέχει απλά προσωπικά δεδομένα, ήτοι το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των ενεργών φοιτητών της Σχολής, καθώς και των διπλωματούχων της περιόδου Οκτωβρίου 2023, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εκλογικός κατάλογος για την προαναφερθείσα διαδικασία.

Παρακαλούμε το αργότερο έως τις 15-5-2024 και ώρα 23:59 όσοι εκ των φοιτητών ή αποφοίτων έχουν αντίρρηση στην συμπερίληψη των προσωπικών τους δεδομένων να το δηλώσουν αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την ιδρυματική τους διεύθυνση στο

Η μη αποστολή μηνύματος είναι τεκμήριο αποδοχής της συμπερίληψης εκ μέρους του/της φοιτητή/φοιτήτριας ή διπλωματούχου στους ανωτέρω φοιτητικούς καταλόγους.

Από τη Γραμματεία ΣΕΜΦΕ