ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ημερίδα Προβολής Δράσεων Διεθνοποίησης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ - Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο οργανώνει και λειτουργεί είκοσι δύο Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σε ενίσχυση της αποστολής του ιδρύματος, ώστε να προάγονται οι επιστήμες και η τεχνολογία, καθώς και η διεπιστημονικότητα.

Έντεκα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα διεθνοποίησης των μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ, είναι ξενόγλωσσα - η διδασκαλία τους πραγματοποιείται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα - και καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Στο πλαίσιο της προβολής των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των Ξενόγλωσσων ΔΠΜΣ του ΕΜΠ, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα Προβολής Δράσεων Διεθνοποίησης των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 στις 14:00-16:30 στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων του κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου ΕΜΠ.

Η Ημερίδα απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ για να γνωρίσουν τα ξενόγλωσσα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ, τις διεπιστημονικές γνωστικές περιοχές και το Πρόγραμμα Σπουδών κάθε ΔΠΜΣ, καθώς και τους τίτλους ειδίκευσης που απονέμουν, οι οποίοι είναι ισότιμοι προς πτυχίο Master of Science και αποτελούν δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο για τους διπλωματούχους Integrated Master, όπως οι μηχανικοί του ΕΜΠ.

Τα Ξενόγλωσσα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ είναι:

 • Analysis and Design of Structures (Συντονίζουσα Σχολή ΠΜ ΕΜΠ)
 • Automation Systems (Συντονίζουσα Σχολή ΜΜ ΕΜΠ)
 • Translational Engineering in Health and Medicine (Συντονίζουσα Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ)
 • Materials Science and Technology (Συντονίζουσα Σχολή ΧΜ ΕΜΠ)
 • Computational Mechanics (Συντονίζουσα Σχολή ΧΜ ΕΜΠ)
 • Geoinformatics (Συντονίζουσα Σχολή ΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ)
 • Environment and Development (Συντονίζουσα Σχολή ΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ)
 • Ship and Marine Technology (Συντονίζουσα Σχολή ΝΜΜ ΕΜΠ)
 • Mathematical Modeling in Modern Technologies and Financial Engineering (Συντονίζουσα Σχολή ΕΜΦΕ ΕΜΠ)
 • Microsystems and Nanodevices (Συντονίζουσα Σχολή ΕΜΦΕ ΕΜΠ)
 • Applied Mechanics (Συντονίζουσα Σχολή ΕΜΦΕ ΕΜΠ)