ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο θέσεων μεταδιδακτορικής έρευνας στον τομέα μαθηματικών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. στην επιστημονική περιοχή «Μαθηματικά για την Επιστήμη των Υπολογιστών» και «Μαθηματικά» χρηματοδοτούμενης από το κληροδό