ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόκληση Ατυχήματος σε Πολύπλοκα (Σύνθετα) Συστήματα: Ασφάλεια και Διακινδύνευση

ACCIDENT CAUSATION IN COMPLEX SYSTEMS AND THE NOTION OF SAFETY AND RISK

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 στις 12:00 Αμφιθέατρο Πολυμέσων ισόγειο κτ. Βιβλιοθήκης ΕΜΠ

Παρουσίαση των κομβικών εννοιών στην Επαγγελματική Ηθική του Μηχανικού (Engineering Ethics):

  • Ασφάλεια (Safety), εν γένει στη βιομηχανία και ειδικά στη βιομηχανία των Μεταφορών (βλ. το ατύχημα με το πλοίο και τη γέφυρα στη Βαλτιμόρη)
  • Κίνδυνος (Hazard) και
  • Διακινδύνευση (Risk)

Επιμόρφωση των φοιτητών αναφορικά με την

  • Ανάλυση των Γενεσιουργών Αιτίων και Παραγόντων Συνεισφοράς (Root Causes & Contributing Factors)
  • Διερεύνηση Ατυχημάτων (Accident Investigation) με αξιοποίηση παγκοσμίως εφαρμοστέων μοντέλων

Θα υπάρχει live streaming

Διοργάνωση: Κώστας Θεολόγου, Διευθυντής Τομέα ΑΚΕΔ ΣΕΜΦΕ, Πληροφορίες: τηλ. 2107721617,