ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ολοκλήρωση Εαρινού Εξάμηνου και Εξετάσεις

Η. Γ. Σ. της Σχολής ΕΜΦΕ (συνεδρίαση 28/3/2024) αποφάσισε να ολοκληρωθεί κανονικά το εαρινό εξάμηνο (μαθήματα 12/2 - 24/5/24, εξετάσεις 27/5 – 21/6) και  να ζητήσει από τη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. να διατεθούν στη Σχολή δύο εβδομάδες, 24/6 – 5/7/24, για να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου που δεν πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως. 

Παράλληλα, μέσα στο διάστημα 14/4 – 14/5/24, για τους σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει όλα τα έτη φοίτησης (11ου εξαμήνου και ανωτέρων) θα πραγματοποιηθεί Επί Πτυχίω Εξέταση των μαθημάτων των χειμερινών εξαμήνων, με την προϋπόθεση ότι οφείλουν το πολύ 7 μαθήματα ανεξαρτήτως εξαμήνου (αντί των 5), με προσωρινή τροποποίηση του Κανονισμού των Διπλωματικών Εξετάσεων, μόνο για την συγκεκριμενη Επί Πτυχίω Εξέταση. Οι ίδιοι φοιτητές οφείλουν, παράλληλα, να ολοκληρώνουν τη Διπλωματική Εργασία τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό των Διπλωματικών Εργασιών.

Με βάση τα ανωτέρω, θα αναρτηθεί έγκαιρα το πρόγραμμα της Εξεταστικής του Εαρινού Εξαμήνου που καταρτίζεται, και θα ανοίξει η εφαρμογή για τη δήλωση συμμετοχής στην ανωτέρω Επί Πτυχίω Εξεταστική. Ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερόμενων σπουδαστών ανά μάθημα, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Επί Πτυχίω, θα ανακοινωθεί το σχετικό πρόγραμμα ή η διεξαγωγή της εξέτασης κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντας, κατά περίπτωση.

Πρόγραμμα για την εξέταση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου (που δεν εξετάστηκαν εξ αποστάσεως) θα αναρτηθεί εφόσον δοθεί η σχετική έγκριση από τη Σύγκλητο, και θα αφορά το διάστημα 24/6 - 5/7/24.