ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρουσίαση των Ροών της Κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών

Την Τετάρτη 14/2/24, στις 15:00, θα γίνει παρουσίαση των Ροών της Κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών.

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά στην πλατφόρμα Webex στον σύνδεσμο

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mac5670900383e6878c1a7f033256293f

με κωδικό: DwwNmG7mX36 

Η παρουσίαση απευθύνεται σε σπουδαστές/στριες του 6ου εξαμήνου σπουδών, αλλά μπορούν να την παρακολουθήσουν όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες.