ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Χειμερινής Εξεταστικής 2023-24 – Επί πτυχίω Εαρινών – Ορθή Επανάληψη 3

Οι φοιτητές που δήλωσαν συμμετοχή στην επί πτυχίω εξέταση μαθημάτων που δεν φαίνονται στο πρόγραμμα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες μέχρι 15/1/24, προκειμένου να ενημερωθούν για την διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στην επί πτυχίω εξεταστική θα πρέπει να φέρουν μαζί τους κατά την ημέρα της εξέτασης βεβαίωση του Επιβλέποντος Καθηγητή με τον οποίο εκπονούν διπλωματική εργασία