ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση του Κοσμήτορα για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των σπουδαστών στη Γενική Συνέλευση της ΣΕΜΦΕ