ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρουσίαση ροών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών

Την Παρασκευή 20/10/23, 12:45, στο Αμφ. 3, θα γίνει παρουσίαση των Ροών της Κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών, δεδομένου ότι οι Ροές στην αντίστοιχη Κατεύθυνση επιλέγονται κατά το 5ο εξάμηνο σπουδών.

Η αντίστοιχη παρουσίαση των Ροών της Κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών θα γίνει κατά την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου, δεδομένου ότι οι Ροές στην αντίστοιχη Κατεύθυνση επιλέγονται κατά το 6ο εξάμηνο σπουδών.