ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών», 9ου εξαμήνου

Λόγω πρόσφατης χειρουργική επέμβαση και συνακόλουθης νοσηλείας του διδάσκοντος, Καθηγητή της Σχολής ΗΜΜΥ, κ. Ν. Μήτρου, η διδασκαλία του μαθήματος  «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», 9ου εξαμήνου, θα διδαχθεί με τις εξής δύο μεταβολές:

(α) Η διδασκαλία θα αρχίσει από τη δεύτερη εβδομάδα (μετά τις 9/10/2023),

(β) Το μάθημα θα διδάσκεται εξ αποστάσεως για όσο διάστημα δεν θα είναι σε θέση να προσέλθει στο Ίδρυμα ο διδάσκων κ. Μήτρου.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ευχόμαστε Περαστικά! και γρήγορα στον αγαπητό συνάδελφο κ. Ν. Μήτρου και τον ευχαριστούμε για τη συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη της Σχολής μας