ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετάθεση Εξέτασης Θεωρία Ομάδων στη Φυσική

Η εξέταση (21/9/23, 8:30) του μαθήματος "Θεωρία Ομάδων στη Φυσική" μετατίθεται, λόγω στάσης εργασίας μέσων μαζικής μςταφοράς, για την Παρασκευή 22/9/23, 8:30, στο Αμφ. 4