ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης μεταδιδακτορικής έρευνας στον τομέα μαθηματικών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. στην επιστημονική περιοχή «Μαθηματική Ανάλυση» χρηματοδοτούμενης από το κληροδότημα Χ. Παπακυριακόπουλου