ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Εξεταστικής - Εαρινά, Επί Πτυχίω Χειμερ, 2022-23-ΟΕ (λόγω εκλογών)

Λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εξετάσεις (της Κανονικής Εξεταστικής) της Δευτέρας 26 Ιουνίου 2023.

Τα μαθήματα που είχαν προγραμματιστεί να εξεταστούν την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023 μεταφέρονται σε διαφορετικές ημέρες, σύμφωνα με την αναρτημένη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω εκλογών) του προγράμματος.

Ελήφθη μέριμνα να μην παραταθεί η εξεταστική πέραν της αρχικώς προγραμματισμένης καταληκτικής ημερομηνίας, ώστε να διευκολυνθούν οι σπουδαστές με μόνιμη κατοικία εκτός Αττικής.

Ειδικά για τα μαθήματα της «Επί Πτυχίω» Εξεταστικής καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον αντίστοιχο διδάσκοντα