ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προετοιμασία εν όψει της διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών (10-5-2023)

Σας ενημερώνουμε ότι εν όψει της διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών της 10ης Μαΐου 2023, πρόκειται να δοθεί από τη Γραμματεία της Σχολής ΕΜΦΕ, σε εκπρόσωπο του Συλλόγου Φοιτητών της Σχολής, κατάλογος που θα περιέχει απλά προσωπικά δεδομένα, ήτοι το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο όλων των εγγεγραμμένων φοιτητών/φοιτητριών της Σχολής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εκλογικός κατάλογος για την προαναφερθείσα διαδικασία.

Παρακαλούμε, το αργότερο έως τις 30.4.2023, όσοι εκ των φοιτητών και φοιτητριών έχουν αντίρρηση στη συμπερίληψη των προσωπικών τους δεδομένων να το δηλώσουν, αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την ιδρυματική τους διεύθυνση στο email: .

Η μη αποστολή μηνύματος είναι τεκμήριο αποδοχής της συμπερίληψης εκ μέρους του/της φοιτητή/φοιτήτριας.