ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για Π.Α.: Άμεση κατάθεση Πρωτοκόλλων Συνεργασίας για Μάιο - Ιούνιο

Σας ενημερώνουμε ότι, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση τους μήνες Μάιο – Ιούνιο θα πρέπει να προσκομίσουν στο γραφείο ΠΑ, τα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (https://praktiki.ntua.gr/site/pdf/contract/contract_semfe.pdf), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7/4/2023.

Τα πέντε (5) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ θα πρέπει:

1. να συμπληρωθούν με τα απαραίτητα στοιχεία γραμμένα όλα σε υπολογιστή.

2. να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από την εταιρεία.

Αφού προσκομιστούν τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας στο γραφείο ΠΑ, θα υπογραφεί επιτόπου η Σύμβαση του ΕΣΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν να παραλάβουν τα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, υπογεγραμμένα από τους υπεύθυνους της ΠΑ, το αργότερο μέχρι την Μ.Τετάρτη 12/4/2023.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α. ΣΕΜΦΕ: Αλέξανδρος Αντωνίου