ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή ΕΜΦΕ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 17 Μαρτίου 2023. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΕΩΣ 31/3/2023

Αίτηση: http://semfe.ntua.gr/el/education/doctoral-education