ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για το μάθημα "Δομές Δεδομένων"-αλλαγή ώρας διεξαγωγής του μαθήματος

Οι διαλέξεις  του μαθήματος  Δομές Δεδομένων, 6ου εξαμήνου, που πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, μετακινούνται χρονικά: θα γίνονται Τρίτη, στο χρονικό διάστημα 8:45-10:30, στην ίδια αίθουσα.

(Η αλλαγή θα εμφανίζεται στην Ορθή επανάληψη του ωρολογίου προγράμματος).