ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για το μάθημα «Τοπολογία & & Εφαρμογές» (ΝΕΑ)

Οι ώρες διδασκαλίας του προπτυχιακού μαθήματος «Τοπολογία & Εφαρμογές» του 9ου εξαμήνου διαμορφώνονται ως εξής:

Δευτέρα & Πέμπτη 11:00-13:00, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τομέα Μαθηματικών, 2ος όροφος κτ. Ε.

Διδάσκων: Σ. Αργυρός