ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για το μάθημα "Θεωρία Πιθανοτήτων"

Η πρώτη συνάντηση για το μάθημα "Θεωρία Πιθανοτήτων" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6/10, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα

Διδάσκων: Μ. Λουλάκης