ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έναρξη Εργαστηριακών συναντήσεων για το μάθημα Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό

Τα εργαστήρια του μαθήματος «Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό» θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 10-14 Οκτωβρίου.

Την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων (3-7 Οκτωβρίου) θα διεξαχθούν μόνο διαλέξεις (την Πέμπτη 6/10/2022 και την Παρασκευή 7/10/2022) σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εργαστήρια θα δοθούν κατά την διάρκεια της πρώτης διάλεξης.

Οι Διδάσκοντες:
Πέτρος Στεφανέας
Αντώνης Συμβώνης