ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Κοσμητόρων Σχολών Θετικών Επιστημών σχετικά με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, η οποία εστάλη στην Υπουργό Παιδείας και στον αρμόδιο Υφυπουργό