ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επιτιμοποίηση της Διακεκριμένης Καθηγήτριας κ. Ξανθίππης Μαρκενσκώφ

Την 30/6/22, μετά από εισήγηση της Σχολής ΕΜΦΕ, έγινε η απονομή του τίτλου της Επίτιμης Διδάκτορος του Ε.Μ.Π. στην Διακεκριμένη Καθηγήτρια του University of California-San Diego, κυρίας Ξανθίππης Μαρκενσκώφ