ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μεταπτυχιακά Τμήματος Φυσικής, Παν. Κρήτης

Μέχρι 11 Ιουλίου 2022 είναι η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων στα δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Φυσικής Παν. Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η  προκήρυξη:  http://news.uoc.gr/news/2022/20-05/Prokhryxh_PMS_Fysikis_2022-2023.pdf"">http://news.uoc.gr/news/2022/20-05/Prokhryxh_PMS_Fysikis_2022-2023.pdf

Παρουσιάσεις των δύο Π.Μ.Σ. θα βρείτε στις διευθύνσεις:

(1)  Π.Μ.Σ. «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ»

https://www.physics.uoc.gr/sites/files/physics/%CE%A0%CE%9C%CE%A3_%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%97_2022.pdf"">https://www.physics.uoc.gr/sites/files/physics/%CE%A0%CE%9C%CE%A3_%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%97_2022.pdf

https://video.ict.uoc.gr/asset/detail/ALJ8OhrPobTVgchjuQcqU9Kz/L1aM8jaHoTjgWPNiCRJ1RXYS"">https://video.ict.uoc.gr/asset/detail/ALJ8OhrPobTVgchjuQcqU9Kz/L1aM8jaHoTjgWPNiCRJ1RXYS

(2) Π.Μ.Σ. «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ»

https://www.physics.uoc.gr/sites/files/physics/%CE%A0%CE%9C%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%97_2022.pdf"">https://www.physics.uoc.gr/sites/files/physics/%CE%A0%CE%9C%CE%A3_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%97_2022.pdf
 

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο και τους κανονισμούς μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών

στο Τμήμα Φυσικής μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://gradstudy.physics.uoc.gr/"">https://gradstudy.physics.uoc.gr/