ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σεμινάριο: Υπολογιστική Μηχανική-Εφαρμογές του MATLAB για Μηχανικούς

Διοργανωτές/Ομιλητές: Θεοτόκογλου Ευστάθιος, Καθηγητής ΕΜΠ και Αποστολάτος Ανδρέας, Μηχανικός Εφαρμογών MathWorks

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 30 Μαΐου 2022  ώρα 13.45-17.15 στο Kέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, στον πρώτο όροφο, στην Αίθουσα:  Διατμηματικό Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών ( ΔΕΠΥ). 

Περιεχόμενο:

  • Χρήση του λογισμικού MATLAB για την επίλυση ελαφριών κατασκευών τύπου δοκών και πλακών μέσω της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων (ΜΠΣ)
  • Αντιμετώπιση του φαινομένου „Locking“ ελαφριών κατασκευών υποκείμενες σε διατμητικές τροπές μέσω κατάλληλων αριθμητικών μεθόδων
  • Δυναμική ελαφριών κατασκευών χρησιμοποιώντας MATLAB επιλυτές Μερικών Διαφρικών Εξισώσεων (ΜΔΕ)
  • Αριθμητική Ανάλυση και Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας το λογισμικό MATLAB, τον διαδραστικό συντάκτη MATLAB Live Editor και αυτόματη αξιολόγηση ασκήσεων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής MATLAB Grader"