ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου"

Σας ενημερώνουμε ότι, η εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Διαδικτύου", θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2/2/2022, ώρα 8:30 στο Αμφ.4 (ΓΕ).