ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Γραμματείας στις 17/1/2022

Την Δευτέρα 17/1/22, η Γραμματεία θα υπολειτουργήσει, λόγω της Δίκης εις βάρος 3 μελών της Γραμματείας και 5 Καθηγητών της Σχολής, κατόπιν μήνυσης από φοιτητή της Σχολής.