ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρουσίαση Κατευθύνσεων και Ροών

Το Σάββατο 16/10/2021, 11:45, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές του 5ου εξαμήνου σπουδών, να παρακολουθήσουν μία διαδικτυακή παρουσίαση των Κατευθύνσεων και των Ροών του Προγράμματος

Ο σύνδεσμος για την παρουσίαση είναι ο: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mbc06ef2d688c0671f557a21c9b1a48d2


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΦΕ