ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Την Πέμπτη, 14/10/2021, από τις 14:15 έως τις 15:30, στο Αμφιθέατρο 4 των Γενικών Εδρών, θα γίνει η καθιερωμένη ενημέρωση των πρωτοετών σπουδαστών της Σχολής.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει την παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών και των Τομέων της Σχολής. Επίσης οι σπουδαστές θα ενημερωθούν για θέματα της Γραμματείας της Σχολής και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ.

Ο Κοσμήτωρ

Σταύρος Κουρκουλής