ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση για το νέο ιδρυματικό σύστημα Helios

Σας ενημερώνουμε ότι, εν όψει της καθολικής εφαρμογής του νέου συστήματος διαχείρισης μαθημάτων helios.ntua.gr από το ακ. έτος 2021-22, η Σχολή μας οργανώνει ενημερωτική (τηλέ-) συνάντηση για τη χρήση του, την Τρίτη 21/9/21 στις 12:30-13:30, στην παρακάτω ιστοθέση του MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae803ecf908a94227bd42a3d5e57531d5%40thread.tacv2/%25CE%2595%25CE%259D%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2595%25CE%25A1%25CE%25A9%25CE%25A3%25CE%2597%2520%25CE%2594%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%259A%25CE%259F%25CE%259D%25CE%25A4%25CE%25A9%25CE%259D%2520%25CE%25A3%25CE%2597%25CE%259C%25CE%259C%25CE%25A5?groupId=6313a0ab-2fb2-4a6b-a764-ac4e9a9c15d4&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

Η ενημέρωση θα γίνει από τους συναδέλφους κ.κ. Ευ. Συκάς και Παν. Τσανάκας, που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της νέας ιδρυματικής υπηρεσίας τού ΚΕΔ και του ΚΗΥ του ΕΜΠ.

Στόχος είναι η εξοικείωση των διδασκόντων με τις βασικές αρχές και λειτουργίες του Moodle, καθώς και με τις διαδικασίες για την ορθή και έγκαιρη μετάπτωση τού υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού στο Helios.

Συνιστάται η εκ των προτέρων επιβεβαίωση ότι είναι δυνατή η σύνδεση στην πλατφόρμα https://helios.ntua.gr με τον ιδρυματικό λογαριασμό του κάθε μέλους.