ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση Κοσμήτορα της Σχολής ΕΜΦΕ

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, το χρονικό διάστημα 9:30-16:00. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επανάληψη της διαδικασίας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου, στο ίδιο χρονικό διάστημα.