ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο ‘Performance in Late Antiquity and Byzantium’, 19-24 Απρίλίου 2021 (συνεργασία του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Centre for Hellenic Studies – Harvard University)