ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εξέταση (επί πτυχίω) μαθήματος «Βελτιστοποίηση»

Η (επί πτυχίω) εξέταση του μαθήματος «Βελτιστοποίηση» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27/01/2021, ώρα 12:00 (διαδικτυακά).


Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο mycourses.