ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για το μάθημα «Γεωμετρίες και Γεωμετρική Σχεδίαση»

Υπενθυμίζεται πως η παρακολούθηση του εργαστηρίου στο μάθημα Γεωμετρίες και Γεωμετρική Σχεδίαση είναι υποχρεωτική (Δευτέρες τις 14:45).

Για περισσότερες πληροφορίες εγγραφείτε στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου στο mycourses.

 

Ευχαριστώ,
Δ. Κοντοκώστας