ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για το μάθημα «Θεωρητική Φυσική» 9ου εξ.

Το μάθημα της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, 9ου εξαμήνου, θα γίνει (για το τρέχον εξάμηνο) διαδικτυακά.

Οι παραδόσεις ξεκινούν την ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, στις 10:45.

Την ΤΡΙΤΗ 6 Οκτωβρίου, στις 19:00 θα γίνει δοκιμαστική διαδικτυακή σύνδεση.

Πληροφορίες για το μάθημα και οδηγίες για την διαδικτυακή σύνδεση μπορείτε να βρείτε στο mycourses