ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για το μάθημα «Στοχαστικές Ανελίξεις»

Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για το μάθημα «Στοχαστικές Ανελίξεις» είναι η εξής:

https://centralntua.webex.com/meet/loulakis

 

Η Πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9/10.

 

Όλες οι πληροφορίες για το μάθημα και για τον σύνδεσμο της ηλεκτρονική αίθουσας υπάρχουν στο mycourses:

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1186

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ