ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για το μάθημα «Γεωμετρίες και Γεωμετρική Σχεδίαση»

 

Όσοι φοιτητές δικαιούνται εγγραφή στο μάθημα και επιθυμούν να το παρακολουθήσουν πρέπει να προβούν στα ακόλουθα:

(1) Να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα mycourses του Πολυτεχνείου, όπου το μάθημα εμφανίζεται με το όνομα "Γεωμετρίες και Γεωμετρική Σχεδίαση".

Εδώ υπάρχουν σημειώσεις, ανακοινώσεις και περιγραφή του μαθήματος και είναι ο χώρος όπου θα αναρτώνται οι έκτακτες ανακοινώσεις.

Για την εγγραφή σας:

- πρέπει πρώτα να δηλώσετε το μάθημα στη Γραμματεία της Σχολής, στη δήλωση μαθημάτων σας για το τρέχον εξάμηνο.

- κατόπιν πρέπει να μπείτε στην ιστοσελίδα του mycourses

(https://mycourses.ntua.gr/) με τους κωδικούς σας ως φοιτητές του ΕΜΠ και να εγγραφείτε στο συγκεκριμένο μάθημα. Οι κωδικοί σας δεν γίνονται γνωστοί στον καθηγητή ή σε κάποιον άλλον.

(2) Να εγγραφούν στην ομάδα "Γεωμετρίες και Γεωμετρική Σχεδίαση (2020-21)" της πλατφόρμας microsoft teams.

Εδώ θα διεξάγονται ηλεκτρονικά τα μαθήματα στις ώρες του ωρολόγιου προγράμματος.

Για την εγγραφή σας:

- πρέπει πρώτα να δηλώσετε το μάθημα στη Γραμματεία της Σχολής, στη δήλωση μαθημάτων σας για το τρέχον εξάμηνο.

- κατόπιν επισκεφτείτε το σύστημα ΔΗΛΟΣ (π.χ.https://delos365.grnet.gr/) για να μάθετε τα στοιχεία με τα οποία σας αναγνωρίζει το ΕΜΠ, δηλαδή όνομα χρήστη, κωδικό, ηλ. ταχυδρομείο.

- τέλος, με τα παραπάνω στοιχεία (προσοχή: μόνο με αυτά), στείλτε αίτημα συμμετοχής στην ομάδα "Γεωμετρίες και Γεωμετρική Σχεδίαση (2020-21)" του microsoft teams, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a04ecacd1a83148a6926bff115d155cf1%40thread.tacv2/conversations?groupId=97dd02a1-c029-480e-b743-b0e7d08c4a8c&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

Από τη στιγμή που θα αποδεχθώ το αίτημά σας, θα αποτελείτε μέλος της ομάδας. Κάθε παράδοση θα αρχίζει με σύσκεψη που θα συγκαλώ μέσω του teams την ώρα του ωρολόγιου προγράμματος και την οποία εσείς θα αποδέχεστε, ώστε να συμμετέχετε.

 

 

Δ. Κοντοκώστας