ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παράταση προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων για επικουρικό διδακτικό έργο στη Σχολή Ε.Μ.Φ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων για επικουρικό διδακτικό έργο στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 09/09/2020