ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών»

Η επι πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/7/2020 και ώρες 18.00-19.30 στο αμφιθέατρο 2