ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη διαγωνισμών υποτροφιών για σπουδές β και γ κύκλου, από τα έσοδα Κληροδοτήματος Κων/νου Βέλλιου