ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πτυχιακή εξέταση του μαθήματος «Δομές Δεδομένων»

Η πτυχιακή εξέταση του μαθήματος «Δομές Δεδομένων» θα γίνει την Πέμπτη 20 Φεβρουάριου στις 18.00 στο αμφιθέατρο 4 – Κτίριο Γενικών Εδρών