ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων μεταπτυχιακών μαθημάτων

Σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων μαθημάτων στα ΔΠΜΣ: «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες», «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και τη Χρηματοοικονομική», «Εφαρμοσμένη Μηχανική», «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» και «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις» της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2019.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ