ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχετικά με το μάθημα «Οπτοηλεκτρονική»

Το μάθημα του 7ου εξ. «Οπτοηλεκτρονική» μεταφέρεται τη Δευτέρα στις 9.00-10.30 στην αίθουσα 106 του κτ. ΣΕΜΦΕ.

Τη Τετάρτη παραμένει ως έχει