ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχετικά με το μάθημα «Τοπολογία και Εφαρμογές»

Το μάθημα «Τοπολογία και Εφαρμογές» θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 12.45-14.30 και Τετάρτη 14.30-16.30 στην αίθουσα σεμιναρίων του Τομέα Μαθηματικών.


Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 9/10/2019.