ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αλλαγή της εξέτασης του μαθήματος «Θεωρία Ομάδων στη Φυσική»

H εξέταση του μαθήματος «Θεωρία Ομάδων στη Φυσική» μετατίθεται για την Τρίτη 18 Ιουνίου στις 12:00 στο Αμφ. 3.