ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα»

Η (επί πτυχίω) εξέταση του μαθήματος «Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28/05/2019, ώρα 15:00, στην αίθουσα 101 (Νέα κτ. ΕΜΦΕ).