ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Πιθανότητες»

Η επι πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Πιθανότητες» θα πραγματοποιηθει την Πέμπτη 30/5/2019 και ώρα 15.00 στο αμφιθέατρο 2

Βασίλης Παπανικολάου