ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης ΣΕΜΦΕ στο ΑΤΤΙΚΟΝ

Ενημερώνονται οι φοιτητές της ΣΕΜΦΕ κατεύθυνσης φυσικού εφαρμογών,που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2019 ότι το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο δεν δέχεται πλέον φοιτητέςγια πρακτική άσκηση.

Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν τηνπρακτική τους άσκηση στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας ΕΚΠΑ και μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στηγραμματεία του εργαστηρίου (τηλ. 2105831812 κ. Βαγενά). Υπεύθυνος σεό,τι αφορά τον τομέα Φυσικής της ΣΕΜΦΕ είναι η κ. Μ. Μακροπούλου, Καθηγήτρια ΕΜΠ.